Τρίτη 23 Απριλίου 2013

edge decoration

edge decorationgraphite edge
edge decoration with acrylic colours
edge decoration with acrylic colours
gold
gold
acrylic colours and metalic foil

graphite and metalic foil
acrylic colours
acrylic colours and metalic foils

metalic foil
acrylic colours

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου