Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Binding Art & preservation books

Posted  by 

Binding Art & preservation books

At street Kallidromiou 81-83 is the art bindery and book conservation of Evangelia Biza.
I pass too often from there and always look inside from the open window.
This time, I spoke to Evangelia, the owner (she has also a partner Vasiliki Vlahou but was missing at the time) and asked her to photograph for charmingdrops.
None denied ... and then I walked in. .. Together with other colleagues they have a common group www.booklab8.blogspot.com
The "picture" for me, as a photographer I'm counts and from very young age i was attract and i liked  the nice covers of books...
This does not happen with humans ... there, I want to find depth in addition to external appearance naturally nice is nice and i like it ...
See more about Evangelia Biza at
www.evangeliabizabookbinding.blogspot.com

Βιβλιοδεσία τέχνης & συντήρησης βιβλίων 

Στην οδό Καλλιδρομίου 81-83 βρίσκεται το βιβλιοδετείο τέχνης και συντήρησης βιβλίων της Ευαγγελίας Μπίζα.
Περνάω πολύ συχνά από εκεί και χαζεύω πάντα από το ανοιχτό παράθυρο.
Αυτή τη φορά , μίλησα στην Ευαγγελία , την ιδιοκτήτρια (έχει και συνεργάτη την Βασιλική Βλάχου αλλά έλλειπε εκείνη τη στιγμή) και της ζήτησα να φωτογραφίσω για το charmingdrops.
Δεν αρνήθηκε...και μπήκα λοιπόν μέσα.. Μαζί με άλλους συνάδελφους έχουν μια κοινή ομάδα. 
www.booklab8.blogspot.com
Η "εικόνα" για μένα , ως φωτογράφος που είμαι μετράει πολύ και από μικρή μου τραβούσαν την προσοχή και μου άρεσαν τα βιβλία με ωραία εξώφυλλα...
Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει και με τους ανθρώπους... εκεί θέλω να έχουν και βάθος εκτός από την εξωτερική εμφάνιση που φυσικά το ωραίο είναι ωραίο και μου αρέσει...
Δείτε περισσότερα για την Ευαγγελία Μπίζα στο 
www.evangeliabizabookbinding.blogspot.com


PEOPLE

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου